Thử nghiệm dàn khoan HD-8 ở Biển Đông.

Nội dung thông báo:
Thử nghiệm dàn khoan HD-8 ở Biển Đông.
File đính kèm:
Tải về

CÁC THÔNG BÁO KHÁC